Általános szerződési és felhasználási feltételek

Bevezető rendelkezések:

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Reeve Group Kft., mint “Szolgáltató” által üzemeltetett weboldal (www.patentbudapest.hu) online szolgáltatásainak használatára vonatkozó jelentkezési, részvételi és lemondási feltételeket.

Az alábbi felhasználási feltételek az Ön, mint Felhasználó és a Szolgáltató között létrejövő megállapodás lényegi tartalmát alkotják, amelyek a honlap, illetve annak egyes szolgáltatásaira vonatkoznak. A megállapodás megkötéséhez az Ászf átolvasása után kattintson az Elfogadom gombra. Ha jelen ÁSZF feltételei nem elfogadhatók az Ön számára, ne kattintson az „Elfogadom” gombra, és ne használja a honlapot és annak egyes szolgáltatásait. Az „Elfogadom” gombra történő kattintással Ön elismeri és kijelenti, hogy az alábbi szerződési feltételeket a szerződéskötést.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben az Ászf minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásba foglalt szerződésnek.

A Szolgáltató adatai:

Cégnév: Reeve Group Kft.

Székhely: 1031 Budapest, Római part 37. C/611.

Telephely: 1027 Budapest, Csalogány u. 55. VI./5.

Adószám: 24782966-2-41

Cégjegyzékszám: 01 09 302903

Illetékes cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Szerződés nyelve: magyar

Elérhetőség: patent@patentbudapest.hu

Telefon: +36-30-2671476

A tárhely-szolgáltató adatai: ProfiTárhely Kft. (Cím: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23., cégjegyzékszám: 03-09-121889, adószám: 23173080-2-03)

Alapvető rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen ÁSZF-et a Szolgáltató határozatlan időre adja ki. Az ÁSZF rendelkezései a Szolgáltató és a Felhasználó közötti jogviszonyban az ÁSZF elfogadásától alkalmazandók.

A jelen ÁSZF személyi hatálya a Szolgáltatóra és a Felhasználóra terjed ki.

Az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni – jogszabály kötelező erejű rendelkezése hiányában – a Szolgáltató és a Felhasználó minden olyan kapcsolatára, amely során a Szolgáltató a Honlapon keresztül információs szolgáltatást nyújt.

Az „Elfogadom” jelölő négyzet megjelölésével a Felhasználó kifejezetten igazolja az ÁSZF elolvasását, és – a Szolgáltató figyelemfelhívó tájékoztatását követően – a dokumentumban foglalt általános szerződési feltételeket kifejezetten elfogadja.

Az ÁSZF változása a Szolgáltató és a Felhasználó között korábban létrejött, de még nem teljesített vagy még meg nem szűnt valamennyi jogviszonyra vonatkozik, és a közöttük fennálló jogviszonyok ennek megfelelően módosulnak, feltéve, hogy a Felhasználó a módosítást elfogadta. Az ÁSZF módosítása a Felhasználó által elfogadottnak minősül, a Szolgáltató és a Felhasználó közötti jogviszony ennek megfelelően a módosítás időpontjától módosul, amennyiben a Felhasználó a módosítás hatálybalépését követően a Szolgáltatást tovább használja.

Amennyiben a Felhasználó – a Szolgáltatóhoz címzett írásbeli kifejezett nyilatkozatával – a tervezett módosítást nem fogadja el, úgy a Szolgáltató jogosult a felek közötti jogviszonyt egyoldalúan azonnali hatállyal megszüntetni, vagy a jogviszonyt az ÁSZF módosítása előtti változatlan tartalommal hatályában fenntartani.

A jelen ÁSZF nyilvános, azt a honlapon bárki megtekintheti és megismerheti.

Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

ÁSZF hatálya

Jelen ÁSZF-ben foglaltak a Patent Budapest honlapján lévő alábbi online szolgáltatásokra terjed ki:

–          Saját szervezésű workshopok

Azok a workshopok, ahol a workshop leírásánál az Esemény szervezője / Kontakt személy megjelölésénél a Patent Budapest szerepel. Azoknál, ahol nem a Patent Budapest szerepel, az esemény szervezője által meghatározott jelentkezési és lemondási feltételek az irányadók. Ezekért a Patent Budapest nem vállal felelősséget.

A saját szervezésű workshopok részvételi díja tartalmazza az általános forgalmi adót (Áfa).

A saját szervezésű programok, workshopok időpontját illetően a Patent Budapest fenntartja a változtatás jogát.

A saját szervezésű workshopokon a jelentkezés minden esetben írásban történik az egyes workshopok leírásánál lévő jelentkezési ív, illetve az oda irányító linken lévő ív kitöltésével, és az ÁSZF, valamint Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával.

A jelentkezés és részvétel feltétele a workshopok leírásánál meghatározott összegű foglalási díj előre utalása a megadott határidőig.

A foglalási díj mértéke a workshop díjától függően 5.000-15.000 Ft között mozog. Amennyiben nincs szükség a workshop díjának elutalására, azt a Patent Budapest a jelentkezést követően, visszaigazolásban megerősíti.

A foglalási díjról történő számla kiállításának feltétele a számlázási cím megadása, mely a jelentkező részéről kötelező.

A foglalási díj befizetése esetén válik véglegessé a jelentkező workshopon történő részvétele. A fennmaradó összeg kifizetése a helyszínen, a workshop napján történik, számla ellenében.

Lemondási feltételek:

  • A workshop előtt 14 naptári napon túl történő lemondás esetén – amennyiben a foglalási díj befizetése már megtörtént – a teljes befizetett foglalási díjat vissza tudjuk utalni.
  • A workshop előtt 13-7 nap közötti lemondás esetén – amennyiben a foglalási díj befizetése már megtörtént – a befizetett foglalási díjat NEM tudjuk visszautalni, ennek értéke a lemondási díj. Ebben az esetben a jelentkező élhet azzal a lehetőséggel, hogy maga helyett másik résztvevő menjen el a workshopra, de ezt legkésőbb az adott workshop jelentkezési határidejéig tudja megtenni (ha van).
  • A workshop előtt 7 munkanapon belüli történő lemondás esetén a foglalási díjon felül +5000 Ft kerül kiszámlázásra, adminisztrációs díj címen.
  • Bármely időpontban történő lemondás esetén a jelentkező élhet azzal a lehetőséggel, hogy maga helyett másik résztvevő menjen el a workshopra, de ezt legkésőbb az adott workshop jelentkezési határidejéig tudja megtenni (ha van).
  • A Patent Budapest fenntartja a változtatás jogát a saját szervezésű workshopok lemondására, időpontjának átszervezésére. Ennek indoka lehet a túl nagyszámú visszamondás, mely esetén nincs meg az eseménykiírásban meghatározott minimális létszám. A Patent Budapet vállalja, hogy ezt legkésőbb a workshop napja előtt 2 munkanappal teszi meg, és közli a jelentkezőkkel.

 

–          Ajándékutalvány

A honlapon lehetőség van ajándékutalvány igénylésére, melyet 5.000 Ft-os címletekben lehet igényelni.

Az igénylőlap kitöltését követően e-mailben felvesszük a kapcsolatot az igénylővel. A számlázási cím ismeretében, az igényelt összeg (érték) elutalását követően az ajándékutalvány elküldése e-mailben történik, egy egyedi azonosítóval ellátva.

Az ajándékutalvány bármelyik Patent Budapest szolgáltatásra felhasználható (külsős, és saját szervezett workshopokra, műhelyhasználatra, helyszínbérlésre, zártkörű alkotó összejövetelekre) a kiállítástól számított 3 hónapon belül.

A felhasználáshoz a jelentkezőnek az adott workshop leírásánál szereplő módon kell eljárnia, és ugyanazok a jelentkezési és lemondási feltételek vonatkoznak rá, mint másra azzal a különbséggel, hogy az ajándékutalványon szereplő érték számít foglalási díjnak, és a teljes részvételi díjból az ajándékutalványon szereplő összeggel csökkentett összeget kell befizetnie.

Az ajándékutalvány névre szól, melyet maximum 1x lehet módosítani a lejárati időn belül.

Az ajándékutalvány készpénzre nem váltható.

 

A FELHASZNÁLÓ SZAVATOSSÁGI NYILATKOZATAI

A Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával szavatolja, hogy:

  • nagykorú, 18. életévét betöltött cselekvőképes személy vagy munkával megszerzett keresményével önállóan rendelkező 14. életévét betöltött kiskorú személy;
  • elolvasta, megértette, a jelen ÁSZF tartalmát és feltételeit;
  • a Szolgáltatás igénybevétele során felelősségteljes magatartást tanúsít, és más Felhasználókkal szemben jóhiszeműen, együttműködően és tiszteletteljesen viselkedik;
  • amennyiben a Felhasználó bármely szavatossági nyilatkozata hamisnak bizonyul, úgy az súlyos szerződésszegésnek minősül, és a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás azonnali beszüntetését vonhatja maga után, illetőleg a Szolgáltató az általa legmegfelelőbbnek ítélt szankció alkalmazására jogosult.

A közös programot akár fotóssal is megörökíthetitek Dora Kupcsik Photography-val.